کتاب

از سال ۵۱۰۲ در اوج بحران پناهجویی، گرایش به انزواگرایی در سیاست های مربوط به پناهجویی بیشتر و همینطور سخت گیری های بیشتری در مورد  قوانین پناهندگی در آلمان و در اتحادیه اروپا اعمال شده است. جنبش های راست گرایانه در اروپا فضایی در جامعه به وجود آورده اند که در آن اهانت های لفظی و فیزیکی در برابر انسان هایی که پیش زمینه مهاجرت دارند، تبدیل به امری روزمره شده است. با این وجود  انسان های پناهنده در جریان گفتگو ها و بحث های عمومی فرصتی برای بازگو کردن شرایط و دیدگاه های خود نمی یابند ـ به ویژه به زنان پناهنده و نقطه نظرات آنها به عنوان شاهدان عینی وقایع روز به ندرت توجه می شود.

زنان پناهنده ای که در سال های اخیر به آلمان پناه آورده اند، می خواهند با بازگو کردن داستان ها و دیدگاه های خود در این کتاب بر تصویری که از واقعیت زندگی آنها به جامعه انتقال داده می شودتسلط پیدا کنند.

»این داستان من است« هفت گفتگو را در بر دارد. در این گفتگوها زنان پناهنده به زبان مادری خود و همینطور به زبان آلمانی درباره زندگی خود و دردسرهای اخت شدن در برلین می گویند. در این گفتگوها سوال هایی بنیادی مطرح می شوند: در مسیر گریز به آلمان چه تجربه هایی داشته ایم؟

سخت گیری ها در قوانین پناهندگی و محدودیت در زمینه امکانات پیوست به خانواده چه تاثیری در زندگی ما گذاشته است؟ چه مسائلی اخت شدن ما با جامعه آلمانی را آسان و چه مسائلی زندگی در جای جدید را برای ما دشوار می کند؟ ما چه ترس ها و چه آرزوهای در رابطه با آینده داریم؟ بازگوکنندگان داستان ها در این کتاب که گاهی با لحنی جدی و گاهی با لحنی طنزآمیز از دیدگاه های خود می گویند، به خوانندگان این فرصت را می دهند که نگاهی به تجربیات 
شخصی این زنان با مسئله پناهندگی و همینطور با مشکلات اخت شدن در آلمان داشته باشند.

 .به وب سایت انتشارات

  • تصاویر - هر داستان همراه با ﯾک طراحی از هدی تکرﯾتی منتشر می شود. تکرﯾتی در دمشق متولد شده است و در … بیشتر
  • بررسی ها و پست ها - بررسی Wissenschaftlerinnen-Rundbrief der FU Berlin Die Freiheitsliebe. Dein Portal für kritischen Journalismus Textland. Made in Germany derFreitag Blog پست taz. … بیشتر
  • آزمون خواندن