Çizimler

Hikâyelerin her birine sanatçı Huda Takriti’nin illüstrasyonları eşlik etmekte. Takriti Şam’da doğmuş, şimdi ise Viyana’da yaşayıp çalışmakta. En son çalışmaları … More

Yorumlar ve yazılar

Yorumlar Wissenschaftlerinnen-Rundbrief der FU Berlin Die Freiheitsliebe. Dein Portal für kritischen Journalismus Textland. Made in Germany derFreitag Blog Yazılar taz. … More