Kitap

Kitap

Göçmen krizinin doruk noktası olarak adlandırılan 2015 yılından beri, Almanya ve Avrupa Birliği’nin iltica haklarındaki tecrit ve kısıtlamalar şiddetli bir şekilde artış gösterdiler. Avrupa genelinde güçlenen sağcı popülist hareketler, günlük hayatta fiziksel ve sözlü saldırıların gittikçe normalleştiği toplumsal bir iklim yaratmaktadırlar. Fakat bu ülkelerde gerçekleşen müzakerelerde göçmenlere neredeyse hiç söz hakkı tanınmamaktadır. Özellikle güncel olayların tanıkları olan kadınların görüşlerine yeterince dikkat edilmemekte.

Son yıllarda Almanya’ya göç etmiş kadınlar bu kitap aracılığı ile hayat hikayelerinin topluma yansıtılma şeklinin kontrolünü kendi ellerine almayı talep etmekteler.

Das ist meine Geschichte (Bu benim hikayemdir), kadınların anadilleri ve almancada hayatları ile ilgili ve Berlin’e varmanın imkansızlıkları ve imkanları hakkında yaptıkları yedi tane konuşmayı belgelemekte. Bu konuşmalarda bazı temel sorular irdelenmektedir; Almanya’ya kaçarken yolda ne gibi deneyimlerimiz oldu? İltica haklarındaki veya aile birleşimindeki kısıtlamalar buradaki hayatımızı ne yönde etkilemekte? Alman toplumuna adapte olmamızı ne gibi şeyler kolaylaştırır veya zorlaştırır? Geleceğe dair ne gibi tereddütlerimiz veya isteklerimiz var? 

Anlatıcı kadınlarının hikayelerini anlattıkları bakış açıları, bazen ciddiyet ile bazen de mizahi bir şekilde okuyucuya, bir ülkeye göç etmek ve varmak ile ilgili çok kişisel deneyimlere bakma imkanını tanımakta.

Yayınevinin web sitesine.

  • Çizimler - Hikâyelerin her birine sanatçı Huda Takriti’nin illüstrasyonları eşlik etmekte. Takriti Şam’da doğmuş, şimdi ise Viyana’da yaşayıp çalışmakta. En son çalışmaları sosyal konulara adanmış ve insanlar, …
  • Yorumlar ve yazılar - Yorumlar Wissenschaftlerinnen-Rundbrief der FU Berlin Die Freiheitsliebe. Dein Portal für kritischen Journalismus Textland. Made in Germany derFreitag Blog Yazılar taz. Berlin Kultur WIR SIND MEHR …
  • Okumanın test